Program TTT : BMC Mastery

DiKendalikan oleh : BizCoach Din Deraman
Di Akademinda BizPoint, Bangi Gateway 3B

Program TTT : BMC Mastery
3 Hari

Perbincangan dan Pembentangan
BMC Aktiviti

Dari BMC Basic Kepada BMC Mastery
Dari BMC Mastery Kepada BMC Trainer.
Pendaftaran DiBuka !
WA @ 013 368 5157

No comments: