Pengurusan Strategik

Dari Model Asas 4'P
Kepada Model Dinamik

Dari Pengurusan Strategik
Kepada Pengurusan BerHikmah

Coach Din Deraman
Bersama
Kumpulan Pengurusan
Agensi Kerajaan