Think BiG : Business Idea Generation

Coach Din Deraman

Membina Peta HalaTuju Kejayaan Perniagaan
Business RoadMap
BMC
Sesi Membina Jaringan Perniagaan
Modal Sosial
(165 Peserta)
Rancangan Perniagaan

Bengkel Rancangan Perniagaan
Di PKNS Biz Point
Oleh Coach Din Deraman

Business RoadMap
Peta HalaTuju Kejayaan Perniagaan
10 Jun 2015