Pengurusan Strategik

Dari Model Asas 4'P
Kepada Model Dinamik

Dari Pengurusan Strategik
Kepada Pengurusan BerHikmah

Coach Din Deraman
Bersama
Kumpulan Pengurusan
Agensi Kerajaan4 Gaya Komunikasi Berkesan

Kursus Speaker Bertauliyah (KSB)
Coach Din Deraman

4 Gaya Komunikasi Berkesan
Coach Din Deraman

VAKAD

  • Kursus Speaker Bertauliah
  • Mutawwif Wibawa
  • Coach Din Deraman