MINDApreneur TeamBuilding

Memperkasakan Fizikal dengan Sukan BerKuda
                                      Mempertajamkan Minda supaya Tidak DiperKuda

Rasa Takut dan Gentar Takkala Bermula
Rasa Seronok Takkala Meluncur Ke Hujung Sana


Kekuatan Pasukan Bermula Dengan Kekuatan Individu

Bulat Hati kerana Maufakat


Syariah dan Tasauf Compliance

Aktiviti Indoor

Aktiviti Outdoor

No comments: