MENJUAL SECARA KREATIF


>Usahawan perlu kreatif. Kreatif juga bermaksud pandai membuat pembaharuan, membuat penambahbaikan serta melaksanakan dengan cara yang berbeza dari orang lain !!! Dalam bidang jualan, 5 bidang kreatif yang amat dituntut iaitu:
1. kreatif mengenalpasti prospek berpotensi
- false / true customer
- Prospek Berduit / Boros Berbelanja
2. kreatif mengenalpasti motif membeli
- kenapa sesorang membeli ?
- Impulse / kegairahan membeli ?
- faedah produk ?
3. kreatif memahami paradigm pelanggan
4. kreatif menjawab pertanyaan pelanggan
5. kreatif melayan kerenah dan bantahan pelanggan
>>>Kreatif >>Konsep Diri >> Latihan

>Memahami Teknik Mata Baji
>Memahami Tiori Paradigm
>Memahami :
8 Suis Emosi, 3 Suis Spritual, 9 Suis Logik dan 1 Suis Visual
>> Konsep suis : 8+3+9+1 = Pembelian.

No comments: