PROGRAM PEMBINAAN [M.I.N.D.A] USAHAWAN

Tajuk-tajuk untuk program pembangunan Minda Usahawan ini telah dibangunkan oleh para Panel Perunding di Akademi Minda Usahawan dan telah disusun mengikut 4 fasa sejajar dengan 4 fasa pembangunan perniagaan itu sendiri. Tajuk-tajuk ini telah dijadikan tajuk-tajuk ceramah dalam program-program pembangunan minda usahawan yang telah dijalankan dari semasa ke semasa.

FASA 1: KESEDARAN MINDA USAHAWAN
1. Pengenalan kepada dunia usahawan
2. Mengapa saya memilih kerjaya usahawan
3. Peluang-peluang dalam kerjaya usahawan
4. Bidang perniagaan, perkhidmata yang berdaya maju
5. Usahawan Melayu, Cabaran dan Ancaman
6. Mahasiswa dan keusahawanan
7. Jati Diri dan Pembangunan Minda Usahawan


FASA 2: PERSEDIAN KEUSAHAWANAN
1. Prosidur Memulakan Perniagaan
2. Teknik Asas Pemasaran
3. Asas Asas Pengurusan Akaun
4. Asas Asas Pengurusan Pejabat
5. Undang-undang perniagaan di malaysia
6. Rancangan Perniagaan (RP)

FASA 3: PENGURUSAN PERNIAGAAN
1. Minda dan Budaya Usahawan Melayu
2. Imej dan Budaya serta Etika Usahawan
3. Pengucapan Awam dan Komunikasi Berkesan
4. Rahsia Peniaga kecil kuli kepada pernigaaan sendiri.
5. Rahsia Bisnes kecil Gagal
6. Usahawan Bumiputra : Cabaran dan Ancaman
7. Siapa Saya, Dimana Saya, Kemana Saya
8. Mengenal potensi dan Bakat keusahawanan


FASA 4: PENGEMBANGAN PERNIAGAAN
1. Psikologi Dalam Kejayaan Bisnes
2. Psikologi Menjual Gaya Brian Tracy
3. Psikologi Dalam Kejayaan Berunding
4. Psikologi dalam Perhubungan Pelanggan
5. Nama, Jenama, Penjenamaan
6. Pemasaran Media Baru dan Media konvensional

NOTA :
Para Panel Perunding di Akadami Minda Usahawan sedang merangka modul-modul baru bagi menepati keperluan usahawan dari semasa ke semasa!!! Pihak kami amat berbesar hati sekiranya ada mana-mana pihak yang sudi membantu memberi 'input' !!!

No comments: